Jazyk ikona
| Přihlásit se
RSS Feed

Vizualizace a řízení administrativní budovy BEA centrum Olomouc

11. února 2014 | Břetislav Válek

V roce 2013 byla dokončena stavba nové administrativní budovy nazvané BEA centrum Olomouc. Tato stavba se stala novou nejvyšší administrativní budovou v Olomouci a jednou
z nejchytřejších budov Evropy.


Požadavkem investora na měření a regulaci bylo od samého počátku integrovat veškeré technologie budovy do jednotného dispečerského pracoviště. Na tomto záměru se firma BUILDSYS s investorem podílela již od projekční fáze, čímž se podařilo přenést požadavky na komunikační propojení 28 různých technologií do zadání všech zhotovitelů jednotlivých integrovaných profesí. Pro splnění požadavku investora byl použit SCADA/HMI systém Reliance
v konfiguraci server a klient. Na samostatně běžícím serveru probíhá veškerá komunikace
a integrace všech napojených technologií. V objektu je nainstalováno 731 požárních hlásičů, 125 elektroměrů, 55 kamer, 635 vodoměrů, 2 meteorologické stanice, tepelná čerpadla a další technologické prvky. Každé okno má svůj vlastní snímač. Při otevření okna dochází k vypnutí klimatizace. Snímá se také venkovní intenzita osvitu a podle toho se reguluje výkon osvětlení
u oken. Těmito optimalizacemi dochází k významným úsporám energie.


Pro dokonalý přehled obsluhy je instalována pracovní stanice (klient) s aplikací Reliance 4 Control Server, která je kromě standardního monitoru napojena i na velkoplošnou obrazovku v řídicím centru objektu. Pro umožnění vzdáleného dohledu je systém rovněž vybaven možností vzdáleného přístupu přes internet.Z řídicího centra lze pomocí SCADA systému Reliance monitorovat

 • osvětlení (DALI) a jeho ovládání (KNX)
 • okenní žaluzie (automatické centrální řízení, lokální ovládání)
 • vzduchotechniku pro posluchárny, galerie, atria, restauraci a kuchyně
 • elektronický zabezpečovací systém včetně půdorysného zobrazení
 • elektrickou požární signalizaci včetně půdorysného zobrazení stavu jednotlivých hlásičů
 • poruchy požárních technologií
 • otevírání oken a světlíků
 • provoz výtahů
 • centrální odečítání spotřeb energie
 • IP kamery
 • přístupový a obchůzkový systém
 • regulaci čtvrthodinového maxima
 • klimatizaci datového centra
 • dieselagregát
 • UPS jednotky
 • automatickou tlakovou stanici
 • rozesílání alarmů prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy

V areálu BEA centra sídlí i Moravská vysoká škola Olomouc. Studenti si tak mohou špičkové technologie, o kterých se učí na přednáškách, přímo v areálu „osahat“.Zdroj: Olomoucká televize (www.oltv.cz)

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
BEA centrum Olomouc, ilustrační obrázek BEA centrum Olomouc, banner
Top

 


Chyba za běhu

V aplikaci / došlo k chybě serveru.

Chyba za běhu

Popis: Na serveru došlo k chybě aplikace. Aktuální vlastní nastavení chyb pro tuto aplikaci neumožňuje vzdálené zobrazení podrobností o chybě aplikace (z důvodu zabezpečení). Můžete je však zobrazit pomocí prohlížečů spuštěných na místním serveru.

Podrobnosti: Chcete-li povolit zobrazení podrobností o určité chybové zprávě ve vzdálených počítačích, vytvořte značku <customErrors> v konfiguračním souboru web.config, který je umístěn v kořenovém adresáři aktuální webové aplikace. Atribut mode této značky <customErrors> by pak měl být nastaven na hodnotu Off.


<!-- Konfigurační soubor Web.Config -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Poznámky: Aktuálně prohlíženou chybovou stránku lze nahradit vlastní chybovou stránkou. Stačí upravit atribut defaultRedirect konfigurační značky <customErrors> aplikace tak, aby odkazoval na adresu URL vlastní chybové stránky.


<!-- Konfigurační soubor Web.Config -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>