11,1
°C
HDO
0,0
°C
51,9
°C
31,1
°C
Technologie
Jazyk
Uživatel
20.9.2017
20:05:07
Venkovní
teplota
TUV
Denní
Noční
45
hod
6
:
Režim vytápění
Stav EZS
Nastavení venkovního osvětlení
Rozptyl
Nastavení režimu domu
Nastavení režimu vytápění
AUTO/ÚTLUM
55
hod
18
:
Čas vypnutí
30
hod
1
:
30
hod
0
: